Lelki Egészségvédő Alapítvány - Magánéleti, párkapcsolati és családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás

Az ambulancia járóbeteg-ellátást jelent, ezért azoknak ajánljuk, akik egyedül, vagy kísérettel tudnak eljönni hozzánk. A kezelések és foglalkozások általában hetente egy alkalommal egy órát vesznek igénybe. A súlyosságtól függően előfordul a heti kétszer egy órás kezelés is. Az elmúlt 16 év tapasztalatai alapján (kb. 3-4000 páciensre vonatkozóan) a heti egyszeri kezelések még a súlyos esetekben is sikerhez, és gyógyuláshoz vezettek. Természetesen ez nem egy, hanem több alkalmat igényel. A probléma és betegség jellegéből adódóan általában két-három hónaptól, két-három évig tart a terápiás kezelés. A gyógyulás, a sikeres fejlődés és harmónia elérésének feltétele a kezelés rendszeressége.

Amiben segíthetünk

Módszereink

 • Állapotfelmérés, pszichodiagnosztika
  Minden pszichológiai tanácsadás és kezelés első lépése az állapotfelmérés. A pszichológus és a páciens/kliens az első interjú során beszélik meg az aktuális problémákat, tüneteket, és ennek alapján állapodnak meg a kezelési szerződésben, annak kereteiben és céljaiban, munkamódszerében. A problémák és tünetek mélyebb megértése és tisztázása céljából szükség esetén különféle pszichodiagnosztikai eszközöket, teszteket és kérdőíveket is alkalmazunk.
 • Pszichológiai konzultáció és pszichológiai tanácsadás 

  konzultáció és tanácsadás olyan esetekben alkalmazhatók, amikor jól körülírható, „megfogható” problémával állunk szemben. Lehet az munkahelyi, kapcsolati zavar vagy élethelyzet, melyen úgy érezhetjük, nem tudunk túllépni, vagy nem tudunk megoldást találni, valamint olyan pszichés tünetek esetében is segítő lehet, melyek csak rövid ideje állnak fenn. Ilyenkor azt éljük meg, hogy gondolatainkat egyre inkább leköti az adott probléma, érzelmileg felkavaró, s úgy érezhetjük, megakadtunk.
  Ilyen esetben egy-két alkalommal körüljárjuk a problémát, majd néhány alkalmas konzultáció és tanácsadás keretében teljesebb képet alakítunk ki. A pszichológus segíthet abban, hogy rálássunk saját helyzetünkre, s külső nézőpontból vizsgálhassuk meg azt. A probléma megbeszélése segíthet tisztázni a célokat és hátráltató tényezőket. Segíti a megértést, és ezáltal a változás és megoldás lehetőségét.
  Lehetőség van tanácsadásra és konzultációra munka- és pályaalkalmassági területen, vagy nevelési nehézségek esetén is.

 • Segítő beszélgetés
  Az életünk során többször felmerülhet az a kérdés, hogyan őrizhetjük meg testi-lelki egyensúlyunkat, egészségünket egy-egy nehezebb élethelyzetben. Hogyan védhetjük, erősíthetjük magunkat, hogyan érthetjük meg saját viselkedésünket és másokét? Hogyan tudjuk fogadni és kezelni a változásokat, a velük járó sokszor érthetetlen hangulati, érzelmi fordulatokat, olykor kríziseket? Hogy tudjuk oldani a feszültségeinket, szorongásainkat, elakadásainkat? Hogy tudjuk meghozni a változtatásokhoz szükséges döntéseinket? Ha a helyzetet nem tudjuk megváltoztatni, akkor hogyan tudjuk átalakítani a hozzá fűző viszonyunkat? Hogy tudjuk elérni a szempontváltást? Hogy kerülhetünk kapcsolatba önmagunkkal?
  segítő beszélgetés életvitelükben elakadt, egészséges embereket segíthet valós önismerethez. A valós önismeret hozzásegít bennünket rejtett, belső erőforrásaink felismeréséhez. Viselkedésünk, döntéseink, választásaink mozgatórugóinak megismerésével elkerülhetjük az életünkben ismétlődő hibákat, tévedéseket. Saját, belső erőforrásaink révén a valósághoz való igazodásunk, alkalmazkodási módjaink, döntéseink is konstruktívabbak, bölcsebbek, egészségesebbek lehetnek. A segítő beszélgetés olyan életvezetés kialakításához segíthet hozzá, amelyben az örömre, a személyes képességek és lehetőségek szerinti teljesítményre való képességünk működik.
 • Személyközpontú tanácsadás
  Ezt a módszert azoknak az egészséges embereknek ajánljuk, akik a hétköznapi élet különféle konfliktusaival küzdenek, és azoknak is, akik szeretnék önmagukat, érzéseiket, vágyaikat, motívumaikat pontosabban, mélyebben megismerni, akiknek fontos, hogy egyre hitelesebb önazonos életet éljenek, és esetleges aktuális problémáik kapcsán személyre szabott énazonos megoldást találjanak.  A személyközpontú pszichológia elméleti alapelve szerint minden emberben ott van az önmaga kibontakozásának képessége, ehhez azonban szükségesek bizonyos körülmények, hogy ez a fejlődés megtörténjen. A segítő kapcsolatban a pszichológus szakember célja, hogy a kliens jobban megértse önmagát, saját problémáját. A kliensközpontú tanácsadásban a segítő a valódi személyiségével, empatikusan, elfogadóan, hitelesen van jelen, kíséri a klienst.
  Empátia: értékelés, ítélkezés nélkül eljutni ahhoz a pontos jelentéshez, amit a kliens tulajdonít az érzésének, történetének.
  Elfogadás: minden ember vágya, hogy manipulálás nélkül, önmagaként jelenhessen meg. Az elfogadottság érzése hozzásegít a személyiség fejlődéséhez.
  Hitelesség: a segítő valódi személyiségként van jelen, „nem bújik maszk mögé, hanem konstruktív, valódi emberi kapcsolatot próbál kiépíteni.” (C.R. Rogers)
  A kliensközpontú tanácsadás nondirektív, a megoldás a kliensben van, csak fel kell ismernie. A módszer alapelve szerint minél jobban megértünk és minél inkább elfogadunk valakit, annál inkább sikerül megválnia a hamis viselkedésmódoktól, és annál inkább képes elmozdulni önmaga irányába. A kliensközpontú tanácsadás szerint nincsenek csodamódszerek, legfőbb hatótényező az emberi kapcsolat, amelyben a kliens kifejlesztheti saját belső szabadságát, és ezáltal képessé válik értelmet adni a saját tapasztalatainak.
 • Krízisintervenció
  Időnként minden egészséges ember belekerülhet olyan helyzetbe, amivel úgy érzi, hogy nem tud megbirkózni. Egy szeretett személy elvesztése, válás, haláleset, vagy a munkahely elvesztése, súlyos betegség, baleset, traumatizáló életesemény, természeti katasztrófa átélése érzelmileg annyira megterhelő lehet, hogy úgy érezhetjük, hogy a helyzet meghaladja problémamegoldó kapacitásunkat. Felborulhat a korábbi lelki egyensúlyunk, elhatalmasodhat a feszültség, fájdalom és szenvedés érzése, annyira beszűkülhetünk az aktuális problémára, hogy nem látjuk a kiutat, tehetetlennek és eszköztelennek érezzük magunkat. Ilyen esetekben segíthet a krízisintervenció, ahol egy elfogadó, empatikus kapcsolatban abban kaphatunk segítséget, hogy átéljük, kimondjuk, és feldolgozzuk az aktuális élményeket, érzéseket, ami hozzásegíthet ahhoz, hogy elfogadjuk a jelen helyzetet, és megtaláljuk a továbblépéshez vezető utat.
 • Szupportív terápia
  A szupportív terápia az egyik leggyakrabban alkalmazott pszichológiai módszer, amely alkalmazható önálló kezelési formaként is, de kiegészítője lehet a különböző orvosi és gyógyszeres terápiáknak is. A módszer legfontosabb hatótényezője a segítő kapcsolat, és a kommunikáció. A szupportív  terápiás beszélgetések során a páciens/kliens egy elfogadó, empatikus légkörben támogatást kap aktuális életproblémái, aktuális pszichés tünetei és pszichoszomatikus betegségei felismerésében, megértésében, a problémák enyhítésében és megoldásában.  A szupportív terápiás beszélgetések során fontos az őszinte önfeltárás, a problémák, érzések, vágyak, gondolatok őszinte kimondása, hiszen ez vezethet a belső feszültségek és tünetek enyhüléséhez. A terápiás ülések során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a paciens/kliens megtalálja, megerősítse és a tudatos személyiségéhez integrálja mindazokat a belső erőforrásokat, melyek szükségesek az aktuális problémák, tünetek megoldásához, enyhítéséhez.  A belső erőforrások integrálása során fontos szerepe lehet az álmok figyelésének, és az álmokban rejlő segítő aspektusok megértésének. A terápia során arra is fókuszálunk, hogy a paciens élni tudjon az elérhető külső segítségek lehetőségével is. A szupportív terápiás folyamatot a személyközpontú, a jungi és az analitikus pszichológia elmélete és személyiségmodellje alapján vezetjük, azzal a holisztikus szemlélettel, amely az egészség fogalmán a testi, lelki, szellemi és természeti tényezők harmónikus együttműködését érti. A terápiás folyamat az első interjúval indul, és lehetőség van határozott ülésszámú, vagy határozatlan idejű terápiás megállapodásra is.
 • Álomelemzés
  Az álom-elemzés az ülések folyamán gyakran használt terápiás eszköz. Az álmok figyelése, álomnapló vezetése segít abban, hogy jobban megismerjük, és hasznosítani tudjuk a tudattalanból érkező, és a fejlődést előre vivő, a problémamegoldást segítő, és az önismeretet elmélyítő szimbolikus képeket, üzeneteket.

  AZ ÁLOMRÓL
  ANALITIKUS PSZICHOLÓGIAI ÉS METAFIZIKAI MEGKÖZELÍTÉSBŐL
  (Antalfai Márta, 2009)
  „Az álmok a szellem vándorlásai” (Aranyvirág titka)
  Az álom képei szimbolikus üzenetek önmagunkról, cselekedeteinkről, személyiségünkről, aktuális lelki beállítódásunkról. Az álom képeiben (személyek, élőlények, tárgyak, természeti képződmények, fantáziaképek) önnön magunk egy-egy aspektusa, lelki habitusunk, megnyilvánulásra vágyó lélekrészünk jelenik meg szimbolikus formában.
  A megjelenésnek üzenetértéke van. Ezek az álombeli képek, történetek felnagyítanak és kihangsúlyoznak olyan attitűdöket életünk területéről, amelyeket éber tudatállapotban nem veszünk észre – se önmagunkban, se a külvilágban. Ezek a belső lelki inspirációk, attitűdök nappal mintegy alvó állapotban vannak. Álombeli szimbolikus megjelenésük és üzenetük korrekciós, prevenciós, valamint fejlődési lehetőséget is magában rejt.
  Az álmok elsősorban nem a hétköznapok problémáiról, konfliktusairól szólnak, nem is csak a vágyaink jelennek meg az álom képeiben, hanem rávilágítanak problémáink mélyebb összefüggéseire is.
  A hétköznapok cselekvései során mindig bizonyos feladatokra fókuszálunk, s erre vetül tudatunk fénye is. Ha most mi itt ülünk, ebben a szobában, nem láthatjuk a házat kívülről –, amiben a szoba elhelyezkedik –, s nem vehetjük észre, ha pl. a tető be akar omolni, a ház kívülről megreped, de még azt sem, ha egyik szeglete kívül lángol, kigyulladt. Pozitív példával élve: ha hosszabb ideig a lakásban tartózkodunk, nem láthatjuk, hogy a külső renoválás mit javított, szépített a házon.
  Alvás alatt a psziché olyan különleges rezonanciáról tesz tanúságot, amely képes arra, hogy egészben „lássa”, érzékelje, úgy az álmodó személyt (testi és lelki világával együtt), mint az álmodót körülvevő világot. Ez a világ nem csak a szűkebb család, vagy az ennél tágabb közösség, társadalom világa, hanem az a kozmikus tér is, amiben létezünk.
  Úgy tűnik, hogy alvás alatt visszatérünk abba az egységbe, Egészbe, Egybe, ami több mint a hétköznapi tudatunk világa. Ezért az alvás alatt megjelenő álomfolyamatnak figyelemfelhívó jellege van.
  A fentiekből is következően az álom – számunkra szimbolikus képei – tartalmazhatnak (többek között) problémakezelést és megoldást is, felhívhatják figyelmünket valaminek a hiányára, veszélyére, kiemelhetnek olyan lényeges mozzanatot életünkből, amit eddig nem vettünk észre, rávilágíthatnak életeseményeink összefüggéseire. Óriásoktól, sárkányoktól, stb. való álombeli menekülés egyik üzenete lehet pl., hogy régóta menekülök az életemnek egy olyan problémája elől, amellyel nincs bátorságom szembenézni, amivel nem tudtam megküzdeni, s ez a komplexusként definiálható megoldatlan feszültség-csomag szinte óriássá dagadt.
  Egy családi problémával küzdő, álomsorozatával érkező vendégemet sündisznóról szóló álma juttatta el ahhoz a felismeréshez, hogy konfliktusokkal bővelkedő kapcsolati problémáinak, házassági krízisének ő maga is oka, nevezetesen az ő „tüskéssége”. Sündisznós álma felerősített benne egy – számára addig láthatatlan – személyiségvonást, ill. egy viselkedésmódot, amivel mindig elrontotta kapcsolatait.
  A paradoxonokkal teli álomképek és történetek nemegyszer életünk jobbá tételén, traumáinak feldolgozásán „fáradoznak”.
  Amikor pl. egy akut krízis, vagy probléma - amivel a páciens a terápiába jött - a kezelés ideje alatt az álomba kerül (pl. öngyilkossági kísérlet), akkor ez a jelenség – tapasztalataim alapján – azt üzeni a terapeutának, hogy a krízis feldolgozása nemcsak a terápia verbális – az éber tudathoz kapcsolódó - kognitív folyamatában kezdődött el, hanem érzelmi szinten, s a lélek mélyén is.
  Kossuth Rádióban a szerzővel megjelent interjú alapján. 2009

  Bejelentkezés, érdeklődés
  Antalfai Márta
  antalfai@gmail.com

 • Család és párkonzultáció
  A családok és párok életében időnként előfordulnak olyan problémák, konfliktusok, traumák, tünetek amikor a családban, párban élő személyek úgy érzik, hogy segítség nélkül már nem tudnak megbírkózni a helyzettel. Sok esetben az is előfordulhat, hogy egy-egy családtag gondjai csak az egész család tevékeny részvételével oldhatók meg. Ambulanciánk szakemberei ilyen esetben is szakszerű, értő segítséget nyújtanak a hozzánk fordulóknak a közös megoldáskeresésben, egymás megértésében és elfogadásában. A családkonzultáció az egész család, vagy az érintett családtagok részvételével zajlik, a megállapodás szerinti ülésszámban, ami szükség esetén meghosszabbítható. A párkonzultáció módszerében nem tér el a családkonzultációtól, az a különbség, hogy itt csak a párkapcsolat tagjai vesznek részt az üléseken, melyek fókuszában a párok problémái konfliktusai állnak.
 • Relaxáció (autogén tréning)
  relaxáció egyaránt jelent testi és lelki ellazulást is. Az idegi feszültség, a szorongás izmaink és belső szerveink simaizmainak megfeszülését, görcsbe rándulását eredményezi. Ahogy a gondolataink és érzéseink idegfeszültséget válthatnak ki, az ellazult állapot is visszahat érzéseinkre. A relaxáció által reflexes úton csökkenthető a szimpatikus idegrendszer aktivitása: segíti légzésünk, vérnyomásunk, szívműködésünk, keringésünk egyenletesebb működését. A különféle relaxációs módszerek kiválóan alkalmasak a feszültség és a szorongás enyhítésére és megszüntetésére, megtanítanak saját testünk tudatos kontrollálására, és immunrendszerünk hatékonyabb működését is elősegítik. Testileg-szellemileg felfrissít, egy 5-10 perces tréning, ami 2-3 órás alvásnak felel meg. A relaxációra épül az imagináció, a különféle szimbólumterápiák és a meditáció.
  Az autogén tréning egyfajta autoszuggesztív módszer a lazításhoz. Jelentése: önfejlesztő (auto) rendszeres gyakorlás (tréning). A módszert az 1920-as években Heinrich Schultz pszichológus és ideggyógyász fejlesztette ki. Felfedezte, hogy szuggesztió és képzelőerő által a lazítás önállóan is elérhető. A koncentrált önlazítás autoszuggesztív formulákon alapszik, a különböző testrészekre fókuszálva érhető el a mély ellazulás állapota. A tréning 6 alapgyakorlatból áll. A rendszeres gyakorlás a vegetatív idegrendszerre hatva segít a testi-lelki zavarok megoldásában, az egészséges önszabályozásban.
 • Integratív tanácsadás, Integratív terápia
  Az Integratív tanácsadás és terápia egy olyan pszichológiai módszer, amely a terápiás beszélgetések mellett nagy hangsúlyt fektet a módosult tudatállapotban rejlő gyógyítóerő terápiás felhasználására is. Különféle relaxációs technikákkal segítjük a módosult tudatállapot elérését, amelyben személyre szabottan alkalmazzuk a KIP, az NLP és az Ego State terápia módszerét.  A KIP (Katatím Imaginatív pszichoterápia) Leuner által kidolgozott imaginációs technika. Az imagináció elképzelést, képzeletet jelent. Amikor imaginálunk, akkor szabadjára engedjük képzeletünk áramlását, amely során a tudattalanunkból származó belső képeket tapasztalhatunk. Ezekben a képekben a páciens/kliens számára fontos történések, élmények, személyek jelenhetnek meg, és eközben nagyon fontos tudáshoz, belátásokhoz juthat önmagáról. Az imaginálás során a pszichológus különböző hívóképeket, vagy éjszakai álmokat állít be, melyek kísérésével segíti a pácienst/klienst a tudattalan tartalmak megismerésében, valamint a tudattalan mélyén rejlő konfliktusok, traumák feldolgozásában. Ezek a terápia során egyre kezelhetőbbé, könnyebben elfogadhatóvá, majd feldolgozhatóvá válnak, a személy tünetei enyhülnek, megindul a gyógyulás folyamata. A páciens/kliens nincs egyedül a folyamat során, a pszichológus végig kíséri őt, tehát biztonságban van. Minden imaginációs gyakorlat után beszélgetés, rajzolás, festés segíti az átélt tapasztalatok megértését, integrálását. Az NLP (Neuro-Lingvisztikus terápia) elsősorban a belső erőforrások megtalálására, megerősítésére fókuszál. Az Ego State terápia célja pedig az, hogy megismerjük a különféle személyiségrészeinket, személyiségállapotainkat, és párbeszédet folytassunk, és megegyezést keressünk a konfliktusban álló részeink között. Az Integratív terápiás módszert ajánljuk a legtöbb pszichés és pszichoszomatikus probléma, életvezetési nehézség, krízishelyzet esetén, de azoknak is, akik mélyebb önismeretre vágynak, vagy túl stresszes az életük, és egyszerűen csak szeretnének egy kicsit megpihenni, töltekezni.
 • Telefonos és online (Skype, Viber, Messenger) pszichológiai tanácsadás és terápia
  A fent ismertetett pszichológiai módszereinken alapuló pszichológiai szolgáltatásainkat szükség esetén telefonon, és online (Skype, Viber, Messenger) módon is tudjuk vállalni. Ezt elsősorban akkor ajánljuk, ha a lakóhely közelében nincs személyesen elérhető pszichológiai segítségnyújtás, vagy külföldi tartózkodás esetén, valamint azokban a helyzetekben, ha valamilyen egyéb ok (pl: időbeosztás, járvány, betegség), miatt nem lehetséges a személyes találkozás.
 • Művészetterápiás önismereti tréning
  Sajátélményű kiscsoportos foglalkozásainkon az Antalfai Márta által kidolgozott Katarzisz Komplex Művészetterápia Módszerét®  alkalmazzuk, mely a természetre való ráhangolódás, és az alkotófolyamat által vezet  önmagunk mélyebb megismeréséhez. Ha átadjuk magunkat az alkotótevékenység kiteljesítő örömének, ez segíthet feloldani a mindennapok feszültségét,  elősegítheti a gyermekkori sebek gyógyulását valamint az érzelmeinkben, életfeladatainkban, és kapcsolatainkban való kiteljesedést, és a lelki egyensúly megtalálását. A foglalkozások folyamatában a résztvevők – a módszer speciális felépítettsége és tematikája által – elsajátítják a belső élmények és képek művészetterápiás eszközökkel való feldolgozásának módját. Alkalmazott eszközök: akvarell, por- és olajpasztell, agyag, kollázs, montázs, színes ceruza. A csoportok minimum 6 fő jelentkezése esetén indulnak.
 • Meseterápiás önismereti tréning
  Sajátélményű kiscsoportos foglalkozásainkon az Antalfai Márta által kidolgozott Kincskereső Meseterápia Módszerét®  alkalmazzuk, mely a mesékre való ráhangolódás, és az alkotófolyamat által vezet  önmagunk mélyebb megismeréséhez. A mesék választ adnak minden olyan kérdésre, mellyel életünk során szembekerülünk. Ráismerhetünk bennük saját problémáinkra, konfliktusainkra; érkezzenek azok a külvilág felől vagy a belső világunkból. Megmutatják, hogyan küzdjünk meg a fölmerülő nehézségekkel, kapcsolati konfliktusokkal, munkahelyi problémákkal, elakadásokkal, és hozzásegíthetnek saját utunk megtalálásához. Ajtót nyitnak a bennünk élő varázslatos világba, rajtunk áll, átlépjük-e a küszöböt, és milyen messzire merészkedünk. A csoportok minimum 6 fő jelentkezése esetén indulnak.

 

Árak, díjszabás

Az Ambulancia szolgáltatásai jövedelemarányos térítés mellett vehetők igénybe.
Az egyéni pszichológiai foglalkozások díja a jövedelemtől függően 7000 és 12000 Ft között változik. A kuratórium által meghatározott kedvezményes szolgáltatási díjakról érdeklődjön telefonon a 0630 350 7823 vagy 0630 447 1662 vagy 0630 702 1779 számok valamelyikén.

Egészségbiztosítási partnereink: Vitamin Egészségpénztár, MKB-Pannónia Egészség és Önsegélyező Pénztár, OTP Egészségpénztár, Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Egészségpénztár, Prémium Egészségpénztár, Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár, Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár, Patika Egészségpénztár, Új Pillér Egészségpénztár

Részletes árak megnyitása

Bejelentkezés, érdeklődés

Dr. Nagy Rita mobil: 0630-350-7823

Fogarasi Lajos mobil: 0630-488-6121

lea.pszichologia@gmail.com

Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: B/2020/000277
LEA - Lelki Egészségvédő Alapítvány
Magánéleti, családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás
Általános információ, bejelentkezés: Mobil: 0630-350-78-23
Vonalas: 06/1 221-70-68 kedd, szerda, csütörtök11:00-14:00-ig
Email: lea.pszichologia@gmail.com
Postacím: Lelki Egészségvédő Alapítvány 1590 Bp. Pf. 277.
GDPR tájékoztató