Lelki Egészségvédő Alapítvány - Magánéleti, párkapcsolati és családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás

Dr. V. Komlósi Annamária: A játék szerepe a lelki egészség megőrzésében
Előadás

A játék az állati és emberi természethez szervesen hozzátartozó tevékenység. Az előadásban körképet adunk ennek a tevékenységnek a történelmi korszakoktól, és kultúráktól független egyetemes funkcióiról és gazdag repertoárjáról.  Bemutatjuk, hogy jelen világunkban milyen formái az uralkodóak, és ezek milyen szerepet játszanak a gyermekek és felnőttek életében. Megvizsgáljuk, hogy mi mindennel függnek össze az egyes játékformák, és mi segíti a fennmaradásukat. Példákon keresztül világítjuk meg, hogy hogyan és miért bukkannak fel újabb és újabb játékvariációk és azok mennyiben szolgálhatják a fejlődésünket, a regenerációnkat, a kapcsolataink pozitív alakulását és a kreativitásunk kibontakozását. Rávilágítunk arra is, hogy mikor lehetnek ártalmunkra, és mit tehetünk azért, hogy a játék konstruktív maradjon, és ne tűnjön el az életünkből.

 

Dr. V.Komlósi Annamária – egészségfejlesztő szakpszichológus, címzetes egyetemi tanár ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék, az MPT Katasztrófapszichológiai Szekciójának elnöke
Tanulmányai a játék jelenségéről:
V. Komlósi A. (2003): Adalékok a játék pszichológiai funkcióinak értelmezéséhez (különös tekintettel a játék és a kockázatvállalás viszonyára) Alkalmazott Pszichológia. V. évf. 2. sz. 43-56. o.
V. Komlósi A. és Móricz É. (2003): Kitekintés: A szerencsejáték gazdaságpszichológiai vetületben. In: Hunyady Gy., Székely M. (Szerk.): Gazdaságpszichológia. Osiris Kiadó Bp. 441-454.VISSZA
Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: E-001340/2015
LEA - Lelki Egészségvédő Alapítvány
Magánéleti, családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás
Általános információ, bejelentkezés: Mobil: 0630-350-78-23
Vonalas: 06/1 221-70-68 kedd, szerda, csütörtök11:00-14:00-ig
Email: lea.pszichologia@gmail.com
Postacím: Lelki Egészségvédő Alapítvány 1580 Budapest, Pf. 46.: Budapest