Lelki Egészségvédő Alapítvány - Magánéleti, párkapcsolati és családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás


Intézmény neve: Lelki Egészségvédő Alapítvány
telefonszáma: 06-30-4070-204
e-mail címe: szvatkoa@gmail.com
Felnőttképzési nyilván tartási száma: B/2020/000277

LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM TÁMOGATÁSA
című felnőttképzés (B/2020/000277/D001)
KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A képzési program célja: A résztvevők ismerjék meg, miként őrizhetik meg saját és környezetükben élő emberek lelki egészségét mind a magánéletben, mind munkájuk végzése közben. Ismerjenek meg egy hatékony, a lelki egészségvédelmet szolgáló módszert, mellyel az érzékelésük, énképük, önismeretük, empátiás és kommunikációs készségük, kreativitásuk fejlődhet.
A képzési program célcsoportja: 18 évet betöltött felnőttek
A képzés során megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő megismeri a mozgás jelentőségét és hatását az idegrendszerre, lelki folyamatokra, a mozgás fejlesztésének lehetőségeit a kiegyensúlyozott életvitelhez, a verbális és nonverbális információkra való együttes figyelés jelentőségét, az érintés, mozgatás szerepét a szenzoros integrációban, az egyéni ritmusok megtalálásnak jelentőségét az egészség megőrzésében, a kölcsönös bizalom, a kooperáció jelentőségét a lelki egészségvédelem támogatásában. A képzésben résztvevő a gyakorlati órák segítségével egyre hatékonyabban lesz képes ráhangolódni önmaga és mások megfigyelésére, a belső mozgásimpulzusok követésére, kivitelezésére; nyitottabbá válik mások élményeinek fogadására és növeli azon képességét, amely által azokat integrálni tudja saját tapasztalati világába; egyre inkább képessé válik saját mozgásélményeit verbalizálni és a csoport számára is átélhetően közvetíteni, ezáltal nagyobb önismeret szert tenni.

Személyes kompetenciák területén: Felelősségtudat, problémamegoldó készség, jó kommunikációs készség, önismeret, önfejlesztés, empátiás készség fejlődése prognosztizálható
Társas kompetenciák területén: Határozottság, problémamegoldó készség, csapatmunka, kreativitás fejlődése prognosztizálható
Módszerkompetenciákban: Probléma-, kockázat-elemzés, -feltárás, rendszerező képesség, áttekintő képesség fejlődése prognosztizálható

A programba való bekapcsolódás feltételei :  érettségi végzettség, egyéb feltétle nincsen
A programban való részvétel feltételei : jelenléti ív aláírása minden képzési napon, haladási napló vezetése, a képzési program 90 %-án való részvétel (a megengedhető hiányzás mértéke maximum 10%)
Tervezett képzési idő : elméleti órák száma        6 óra, gyakorlati órák száma      24 óra, összesen : 30 óra
A képzés végén tanúsítvány kiadására kerül sor, amennyiben a képzésben résztvevő a tananyagegységet sikeresen teljesítette. A megfelelt minősítés feltételei:
•           a  képzésen minimum 90%-ban történő jelenlét.
•           az átadott ismeret 75 %-ban való elsajátítása.
•           a képzésen való aktív részvétel.
A számonkérés formája: A program során az oktató szóbeli ellenőrző kérdésekkel győződik meg az átadott ismeretek elsajátításának mértékéről. Az ismeretek elsajátítását a program során az oktató folyamatos visszacsatolásokkal értékeli.

 


 

 

 Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: B/2020/000277
LEA - Lelki Egészségvédő Alapítvány
Magánéleti, családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás
Általános információ, bejelentkezés: Mobil: 0630-350-78-23
Vonalas: 06/1 221-70-68 kedd, szerda, csütörtök11:00-14:00-ig
Email: lea.pszichologia@gmail.com
Postacím: Lelki Egészségvédő Alapítvány 1580 Budapest, Pf. 46.: Budapest