Lelki Egészségvédő Alapítvány - Magánéleti, párkapcsolati és családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás

Dr. Koronczai Beatrix: A problémás internethasználat jelensége
Előadás

A problémás internethasználat vizsgálata az 1990-es évek végétől kezdődően próbálja feltérképezni azokat a használókat illető jellegzetességeket, amelyek kapcsolatban állnak az internet maladaptív használatával. Az utóbbi évek kutatási tapasztalatai arra hívják fel a figyelmet, hogy az általánosan vizsgált problémás internethasználat helyett jobb, ha az egyes specifikus problémás internethasználati típusok kerülnek a kutatások fókuszába.
Keresztmetszeti kutatásunkban (Koronczai, Kökönyei, Demetrovics) középiskolás diákokat (2078 fő, átlagéletkor=16,93, SD=1,65) vizsgáltunk kérdőíves módszerrel. A kutatás az 5 nagy személyiségvonás, pszichopatológiai tünetek és a problémás közösségioldal-használat kapcsolatát helyezi középpontba. Eredményeink arra mutatnak rá, hogy az extraverzió csak közvetlen, a nyitottság a tapasztalatokra csak közvetett (a pszichopatológiai tüneteken keresztüli) módon kapcsolódik a problémás közösségimédia-használattal, míg a többi személyiségvonásnál mindkét útvonal szignifikáns. Az útvonalelemzések nemi eltéréseket is feltártak.

Dr. Koronczai Beatrix – klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, az ELTE PPK egyetemi adjunktusa
Kutatási területe a problémás internethasználat, illetve a problémás közösségioldal-használat elsősorban serdülők, illetve fiatal felnőttek körében. Doktori disszertációját 2013-ban védte meg. Dolgozott több pedagógiai szakszolgálatban, jelenleg az ELTE főállású oktatója. Autogén tréning, pszichodráma és családterápia módszerekben képződött.VISSZAFelnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: E-001340/2015
LEA - Lelki Egészségvédő Alapítvány
Magánéleti, családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás
Általános információ, bejelentkezés: Mobil: 0630-350-78-23
Vonalas: 06/1 221-70-68 kedd, szerda, csütörtök11:00-14:00-ig
Email: lea.pszichologia@gmail.com
Postacím: Lelki Egészségvédő Alapítvány 1580 Budapest, Pf. 46.: Budapest