Lelki Egészségvédő Alapítvány - Magánéleti, párkapcsolati és családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás

Dr. Komlósi Piroska: Egyéni és családi lelki egészség
Előadás

Látjuk és érezzük, hogy az egyén lelki egészsége, boldogulása szorosan összefügg az emberi kapcsolataival, amit alapvetően meghatároznak a családban megéltek. Ha a figyelmünket elsősorban a családi élet harmonikusabbá tételére fordítjuk, ezzel valamennyi családtag javát szolgáljuk.
Napjainkban az egyik legfájdalmasabb jelenség a házasságok és a partnerkapcsolatok törékenysége. Mindenkinek fáj! A konfliktust szétválással megoldó párnak, a gyerekeiknek, akik „válási árvává” lesznek, s a rokonságnak és baráti körnek, akik elvesztik a szeretett, a kedvelt párost!
A segítésnek a kapcsolati kultúra fejlesztésére érdemes koncentrálnia: az önismeretre és az érzelmek és indulatok kommunikálására, valamint a másik emberre elfogadóan figyelés és egyezkedés képességének fejlesztésére. Ezekhez szeretne az előadás néhány szempontot adni.

Dr. Komlósi Piroska c. egyetemi docens, klinikai szakpszichológus, kiképző családterapeuta Károli Gáspár Református Egyetem, Bethesda Gyermekkórház
Pszichológusként 15 évet az egészségügyben dolgozott, ahol a pszichoterápia elfogadtatásáért küzdő szakma aktív tagja volt. Elsősorban a csoport- és családterápia módszereinek hazai elterjesztésére köteleződött el. Később a felsőoktatásban tanítva (SOTE, ELTE, SZTE, KGRE, Babes-Bolyai Egyetem) igyekezett a szemlélet- és készségformálást a családok életének, és a közösségépítésnek pszichológiai megerősítése irányába terelni. Ezt teszi a Magyar Családterápiás Egyesület és a Csoportanalitikus Kiképző Társaság kiképző terapeutájaként is.

VISSZA
Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: E-001340/2015
LEA - Lelki Egészségvédő Alapítvány
Magánéleti, családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás
Általános információ, bejelentkezés: Mobil: 0630-350-78-23
Vonalas: 06/1 221-70-68 kedd, szerda, csütörtök11:00-14:00-ig
Email: lea.pszichologia@gmail.com
Postacím: Lelki Egészségvédő Alapítvány 1580 Budapest, Pf. 46.: Budapest