Lelki Egészségvédő Alapítvány - Magánéleti, párkapcsolati és családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás

Kedves Kollégák és Érdeklődők! 

A Lelki Egészségvédő Alapítvány örömmel tudatja, hogy megalakult a Katarzisz Komplex Művészet és Kincskereső Meseterápiás Egyesület. Az Egyesület alapvető küldetése, hogy kialakítsa határait, és szemléleti keretét, amely megkülönbözteti más módszerektől és amely segíti a tájékozódást a terápiás munka során. Az Egyesület célja, a Katarzisz Komplex Művészetterápiával és a Kincskereső Meseterápiával kapcsolatos oktatás, szakmai továbbképzés, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztő tevékenység, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység megvalósítása gyermekek és felnőttek részére. Az egyesület további célja, hogy szakmai szervezete legyen – a dr. Antalfai Márta által létrehozott – Katarzisz Komplex Művészetterápiás és Kincskereső Meseterápiás Módszert elsajátított, és ezen módszerekkel dolgozó pedagógus, orvos, pszichológus, és egyéb segítő foglalkozású szakembereknek. Az egyesület célja, hogy meghatározza a módszerek gyakorlásához szükséges feltételeket, kompetenciákat, minőségbiztosítási követelményeket, etikai sztenderdeket, hogy biztosíthassa és fejleszthesse az egyesület keretein belül folyó szakmai munka színvonalát. Továbbá szeretne a módszerekkel dolgozó, ill. terápiát végző kollégáknak szakmai fórumot, és szupervíziót biztosítani.

Az Egyesület vezetősége:

Dr. Antalfai Márta elnök, PhD, kiképző jungi pszichoterapeuta, művészet- és meseterapeuta
Hamar Zoltánné – Bede Fazekas Enikő elnökhelyettes, pedagógus, esztéta, kiképző művészet- és meseterapeuta
Dr. Nagy Rita elnökhelyettes klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
Fábiánné Harkácsi Judit elnökségi tag, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, kiképző művészetterapeuta
Dr. Kalóczkai Andrea elnökségi tag, neurológus, pszichoterapeuta, kiképző meseterapeuta

 Tanulmányi Bizottság:

Lőrincz Andrea pedagógus, kiképző művészetterapeuta
Rajnik Mária klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, kiképző művészetterapeuta
Reinhardt Melinda klinikai szakpszichológus, művészetterapeuta

Etikai Bizottság

Kovács Sándorné Lili pedagógus, kiképző művészetterapeuta
Szikriszt Éva klinikai szakpszichológus, művészetterapeuta

Az Egyesületbe teljes jogú tagként várjuk mindazokat, akik elvégeztek az Egyesület által elfogadott akkreditált művészet- ill. meseterápiás képzésből minimum 80 órát  a Katarzisz Komplex Művészetterápia vagy a Kincskereső Meseterápia Módszeréből, és alkalmazzák, vagy szeretnék alkalmazni a módszereket. Az egyesület pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy. A belépési kérelem letölthető a Lelki Egészségvédő Alapítvány honlapjáról: www.lelkiegeszsegert.hu

Mindenkit szeretettel várunk teljes jogú, vagy pártoló tagként!

Az Egyesület vezetőségeFelnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: E-001340/2015
LEA - Lelki Egészségvédő Alapítvány
Magánéleti, családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás
Általános információ, bejelentkezés: Mobil: 0630-350-78-23
Vonalas: 06/1 221-70-68 kedd, szerda, csütörtök11:00-14:00-ig
Email: lea.pszichologia@gmail.com
Postacím: Lelki Egészségvédő Alapítvány 1580 Budapest, Pf. 46.: Budapest