Lelki Egészségvédő Alapítvány - Magánéleti, párkapcsolati és családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás


Dr. Szvatkó Anna klinikai szakpszichológus, DSZIT terapeuta

A korai mozgásfejlődés támogatása az anya-gyerek kapcsolat mentálhigiénés aspektusainak figyelembe vételével


A koragyermekkori intervenció jelentőségét nem lehet túlbecsülni, ebben a szakemberek jó néhány éve egyetértenek. A korai időszakban a gyermeki fejlődés problémái nagyobb részt a mozgásfejlődés területén válnak szembe ötlővé a családokkal foglalkozó, elsősorban egészségügyi szakemberek számára. Ezekben az esetekben a csecsemők és kisgyermekek valamilyen mozgásterápiás ellátásba kerülnek akár az egészségügy, akár a köznevelés vagy a magánellátás területén.


A hazai mozgásterápiás eljárások ugyan első ránézésre bőségesnek és sokszínűnek tűnnek, tüzetesebb megfigyelés alapján azonban sok hiányosságot fedezhetünk fel a kínálatban. Legnagyobb problémaként a korai időszakban oly fontos pszichológiai szempontok gyakran teljes figyelmen kívül hagyását azonosíthatjuk: a csecsemő és kisgyermek mozgásfunkcióinak javítása is csak az anya részvételével valósulhat meg. Az anya-gyerek kötődés sajátosságai pedig döntő módon meghatározzák a mozgásterápiás helyzetben megvalósuló együttlétek minőségét, hasznosságát és jövőbeli következményeit.


A mozgással dinamikus kölcsönhatásban lévő érzékelés élményei szintén meghatározók e folyamatban. A gyakran tapasztalható szenzoros túlérzékenység, az érzékelési élményektől való elfordulás, tiltakozás vagy túlhajtott keresésük sem kizárólag fiziológiás folyamatok következményei, hanem belejátszanak a szülő-gyerek kapcsolat sajátosságai is. A szülők mindennapos helyzetekben való megnyilvánulásai - azok, ahogyan reagálnak a gyerek szükségleteire, ahogyan interpretálják ezeket - támogathatják a gyerekek önszabályozását, ami által könnyebben alakul a szenzoros élményekre való adaptív válaszolás. A koragyermekkorban működő mozgásterapeutáknak ezért óriási a felelősségük abban, hogy a korai kapcsolatoknak ezt a finom szövetét vegyék figyelembe, és lehetőség szerint segítő modellként támogassák a szülőket ebben a folyamatban, illetve, hogy a regulációs problémák jelenlétekor pszichológiai segítségkérés felé irányítsák őket.

Dr. Szvatkó Anna : gyógypedagógus, gyermekklinikai szakpszichológus. Pályája kezdetétől nevelési tanácsadóban dolgozott, jelenleg A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése című projektben több téma tevékenységvezetője és a Zuglói Egyesített Bölcsődék intézménypszichológusa. A szenzoros integrációs terápiák területén jelentős szerepe van az elmélet hazai formálásában, egyéb rokon törekvésekkel való összehangolásában, arculatának alakításában, és az eljárás köré szerveződő szakmai csoport vezetésében. A Lelki Egészségvédő Alapítvány alelnöke, a Magyar Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiás Egyesület elnöke és a Magyar Pszichológiai Társaság Nevelési Tanácsadás és Szakértés szekciójának titkára.

VISSZA
Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: E-001340/2015
LEA - Lelki Egészségvédő Alapítvány
Magánéleti, családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás
Általános információ, bejelentkezés: Mobil: 0630-350-78-23
Vonalas: 06/1 221-70-68 kedd, szerda, csütörtök11:00-14:00-ig
Email: lea.pszichologia@gmail.com
Postacím: Lelki Egészségvédő Alapítvány 1580 Budapest, Pf. 46.: Budapest