Lelki Egészségvédő Alapítvány - Magánéleti, párkapcsolati és családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás

Dr. Antalfai Márta: A Lelki Egészségvédő Alapítvány 25 éve
Előadás

Az előadás keretében bemutatásra kerül a LEA múltja és jelene. Létrehozásának előzményei, társadalmi szükségessége és fogadtatása. Működési feltételeinek bizonytalansága, anyagi bázisának szűkös keretei, s a hosszú évek küzdelmei a fennmaradásért.
Szó lesz a LEA budapesti ambulanciáinak önerőből történő kiépüléséről, az országos szintű lelkigondozói hálózat kiépítésének tervéről, s a néhány vidéki városban egy ideig működő ambulanciákról.
Az előadás homlokterében annak bemutatása áll, hogy miként lehetett megközelíteni a célt: magas szintű pszichológiai és mentálhigiénés szolgáltatások elérhetővé tételét széles rétegek számára. Szervezetünk fennállása óta minden nehézség ellenére biztosítja a segítő, fejlesztő és gyógyító tevékenységek jövedelemarányos térítés melletti, ill. kedvezményes igénybe vételét.
Az alapítvány kezdettől fogva támogatja a munkatársak folyamatos képzését, amelybe időszakosan svájci és holland szakemberek is bekapcsolódtak.
1995-től a Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiának, majd 2001-től a Katarzisz Komplex Művészetterápiának, 2006-tól pedig a Kincskereső Meseterápiának, mint akkreditált képzéseknek adott otthont és teret a LEA, majd alkottak ezen képzések önálló részlegeket és műhelyeket az alapítvány keretén belül.
A folyamatosan bővülő szakembergárda sok éves kitartó munkája eredményeként a szervezet teljesítette küldetését: a lakosság egészségmegőrző kultúrájának fejlesztését szolgáló mentálhigiénés-, pszichológiai- és pszichoterápiás szolgáltatásaival, majd az ezekhez felzárkózó speciális személyiségfejlesztő képzéseivel országos szinten ismertté és keresetté vált.
Az előadás keretében diák és kisfilmek segítségével igyekszünk közel hozni a LEA mindennapi életét, ill. bemutatni az egyes kiemelkedő eseményekhez kapcsolódó életképeket.

Dr. Antalfai Márta – PhD, ECP, gyógypedagógus, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, jungi analitikus, művészet- és meseterapeuta.
1974-ben kezdett el képzőművészet-terápiával foglalkozni, melynek nyomán több évtized alatt fejlesztette ki saját, Katarzisz komplex művészetterápiás módszerét. A módszert ma már több egyetemen és főiskolán oktatják, akárcsak a Kincskereső meseterápia módszerét, mely a 90-es évek végétől került előtérbe terápiák gyakorlatában. Az Oktatási Minisztérium mindkét képzési formát akkreditálta.
Dr. Antalfai Márta tizennégy éven át tanított adjunktusként az ELTE Pszichológiai Intézetében klinikai pszichológiát, pszichoterápiát, valamint művészet- és meseterápiát. Jelenleg szakvezetője a két módszerre épülő, 2010-től akkreditált kétéves másoddiplomás főiskolai képzésnek.
1993 óta a Lelki Egészségvédő Alapítvány elnöke és szakmai vezetője. PhD dolgozatában a női személyiségfejlődést tárgyalja az analitikus pszichológiára épülő meseelemzések tükrében, mely témában azóta több tanulmánya és könyve is megjelent.VISSZAFelnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: E-001340/2015
LEA - Lelki Egészségvédő Alapítvány
Magánéleti, családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás
Általános információ, bejelentkezés: Mobil: 0630-350-78-23
Vonalas: 06/1 221-70-68 kedd, szerda, csütörtök11:00-14:00-ig
Email: lea.pszichologia@gmail.com
Postacím: Lelki Egészségvédő Alapítvány 1580 Budapest, Pf. 46.: Budapest