Személyközpontú betegvezetés (kliensközpontú terápia)

A segítő kapcsolat alapelve szerint minden emberben ott van az önmaga kibontakozásának képessége, ehhez azonban szükségesek bizonyos körülmények, hogy ez a fejlődés megtörténjen. A segítő szakember célja, hogy a kliens jobban megértse önmagát, saját problémáját. A kliensközpontú terápiában a segítő a valódi személyiségével, empatikusan, elfogadóan, hitelesen van jelen, kíséri a klienst.

Empátia: értékelés, ítélkezés nélkül eljutni ahhoz a pontos jelentéshez, amit a kliens tulajdonít az érzésének, történetének.

Elfogadás: minden ember vágya, hogy manipulálás nélkül, önmagaként jelenhessen meg. Az elfogadottság érzése hozzásegít a személyiség fejlődéséhez.

Hitelesség: a segítő valódi személyiségként van jelen, „nem bújik maszk mögé, hanem konstruktív, valódi emberi kapcsolatot próbál kiépíteni.” (C.R. Rogers)

A kliensközpontú terápia nondirektív, a megoldás a kliensben van, csak fel kell ismernie. Alapelve szerint minél jobban megértünk és minél inkább elfogadunk valakit, annál inkább sikerül megválnia a hamis viselkedésmódoktól, és annál inkább képes elmozdulni pozitív irányba. A kliensközpontú terápia szerint nincsenek csodamódszerek, legfőbb hatótényező az emberi kapcsolat, amelyben a kliens kifejlesztheti saját belső szabadságát, és ezáltal képessé válik értelmet adni a saját tapasztalatainak.

 

←Vissza az ambulanciához (további információ, árak, elérhetőségek)

 
LEA - Lelki Egészségvédő Alapítvány
Magánéleti, családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás
Általános információ, bejelentkezés: Mobil: 0630 350 78 23
Vonalas: 06/1 221-70-68 kedd, szerda, csütörtök11:00-14:00-ig
Email: lea.pszichologia@gmail.com
Postacím: Lelki Egészségvédő Alapítvány 1580 Budapest, Pf. 46.: Budapest