„amikor hagyom, hogy az alkotás beszéljen,
akkor lényegében odaállok lelkem legbelső zugainak,
a legbelső kastélyomnak a kapuja elé”
Emmanuel Müller

„A művészetterápia nem művészképzés. Mindenki számára nyitott és elérhető. A mindannyiunkban ott lévő teremtő, alkotó képességre épül. Nagyon sokan nem tudják, hogy ez a bennünk lévő alkotóerő velünk született, és megjelenésre, megnyilvánulásra törekszik. keresi a szépséget, mely harmóniával tölt el bennünket. A mások alkotásaiban való gyönyörködés mellett fontos számunkra, hogy az a néhány ecsetvonás, ami a lelkünkből érkezik, kifejeződhessen. Pár ecsetvonás, játék a színekkel is üdítő, örömet adó lehet lelkünk számára.
Iskolánk mottója: ’ A kreativitás bennünk él.’
Hatása: az érzelmi és akarati élet, a megérző és beleérző képesség, valamint a tudat fejlődése. Összességében segít meghallani a lelkünk mélyéről érkező ’üzeneteket’, ami egyszerre hozhat változást, elevenséget és harmóniát, valamint új örömöket és célokat életünkbe." Dr. Antalfai Márta

Gyógyítás és személyiségfejlesztés vizuális művészetpszichoterápiával

Dr. Antalfai Márta PhD, ECP

"Az alkotásnak, mint az önkifejezés kreatív formájának, nem csak az egészségmegőrzésben van lényeges szerepe, hanem az egészséges személyiség megismerésében és fogalmának maghatározásában is, hiszen úgy tűnik, hogy mára a pszichológia többet tud a patológiás személyiségről, mint az egészségesről. Ezért a művészeti terápiás műhelyek egyben a „lelki alkímia” színterei is, mivel a gyógyításon túl a személyiség mélyebb megismerését is szolgálják. A Katarzisz Komplex Tematikus Művészetterápiás Módszer az analitikus pszichológiára és az analitikusan orientált csoportterápiára épül.
Célja: az emberélet sorsfordulóihoz, illetve a személyiségfejlődés fázis-specifikus állomásaihoz kötődő archetipusok (kapcsolati mintázatok) szimbolikus megjelenítése vers, zene és kreativitásra épülő alkotófolyamat művészi erejének felhasználásával. További cél, az adott tematikában manifesztálódó kapcsolati konfliktus művészi megjelenítésével mesterséges úton katarzisélmény keltése, hogy ezáltal a tudattalan, vagy csak részben megélt kapcsolat-konfliktusok a felszínre kerüljenek, majd a készült alkotásban megjelenjenek és feldolgozást nyerjenek. Az alkotói folyamatban (speciális módon alkalmazott képzőművészeti technikák) mód nyílik úgy a trauma, mint a komplexus megjelenítésére és annak komplex, azaz a személyiség egészét (nem csak kognitív szinten) érintő és bevonó feldolgozására is. "

A Lelki Egészségvédő Alapítvány Analitikus Komplex Művészetpszichoterápiás Műhelyének keretében oktatott művészeti terápia dr. Antalfai Márta által 1972/74-ben „Katarzisélményre Épülő Tematikus Művészetpszichoterápia” néven létrehozott, majd az utóbbi évtizedben általa továbbfejlesztett módszert alkalmazza.
Az oktatott akkreditált mese- és művészetpszichoterápiás módszer szerzői jogvédelem alatt áll. A jogvédelem a módszer oktatásán kívül – többek között – kiterjed a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a média, valamint a fordítás jogára, az egyes részleteket illetően is. A módszer oktatására a képzést elvégzettek jogosultak!


A MÓDSZER RÉSZLETES LEÍRÁSA >>>>
ANALITIKUS KOMPLEX MŰVÉSZETPSZICHOTERÁPIÁS MŰHELYÉNEK
PROTOKOLLJÁBÓL >>>>

 
LEA - Lelki Egészségvédő Alapítvány
Magánéleti, családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás
Általános információ, bejelentkezés:
Telefon: 06/1 221-70-68 kedd, szerda, csütörtök11:00-14:00-ig
Email: lea.pszichologia@gmail.com
Postacím: Lelki Egészségvédő Alapítvány 1580 Budapest, Pf. 46.: Budapest