Lelki Egészségvédő Alapítvány - Magánéleti, párkapcsolati és családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar hallgatóinak szakmai alapozó, speciális és terepgyakorlata

Szakmai vezető: Dr. Antalfai Márta klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta
Kapcsolattartó: Dr. Nagy Rita klinikai szakpszichológus (e-mail: rita300@t-online.hu, telefon:+36/30/3507823)
Oktatók: Dr Antalfai Márta, Dr Nagy Rita, Babos Gabriella, Dr. Kalóczkai Andrea, Torma Zita, Árva Ildikó, Szűcs Fatin Fanni, Dr. Kovács Csilla, Vetési Gabriella, Bach Beatrix Regina.

Az ELTE 40, 60, és 70 órás gyakorlata a Lelki Egészségvédő Alapítványnál a következő modulokból állítható össze:

I. Elméleti képzés.
1. Első interjú.
2. A pszichológiai kezelés, tanácsadás folyamata.
3. Szupportív terápia.
3. Bevezetés C.G. Jung pszichológiájába.
6. A pszichológiai tanácsadás fontosabb gyakorlati kérdései.
7. Krízisintervenció.
II. Esszé készítése a következő cikk alapján.
ANTALFAI, M. (1998): A pszichoterápia bioetikai kérdései személyiségfejlődésünk transzcendentális aspektusának tükrében. Magyar Bioetikai Szemle, 4.szám, 1-9.old.
Szempont: Mi az, ami megérintett, mit tudok a munkámban felhasználni.
III. Esszé készítése a következő irodalom alapján.
FONYÓ, I., PAJOR, A. (2000): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Budapest, 1.,6.,7.,8.,13. fejezet.
Szempont: reflexióim, gondolataim, személyes szakmai filozófiám alakulása.
IV. Kiscsoportos esetmegbeszélés.
Kedd: 2 hetente 9.00.-12.30.
Péntek: Havonta egyszer 18.45-21.00
V. Egyéni esetmegbeszélés.
Egyedileg egyeztetett időpontban lehetséges.
VI. Egyéni pszichológiai tanácsadás és szupportív terápia.
Az Alapítványnál jelentkező páciensek ellátása az Alapítvány Ambulanciáján.
VII. Esettanulmány.
VIII. Bevezetés a meseterápiába.
Dr. Antalfai Márta által kidolgozott Kincskereső Meseterápiás Módszer® alapján.
IX. Bevezetés a művészetterápiába.
Dr. Antalfai Márta által kidolgozott Katarzisz Komplex Művészetterápia Módszere® alapján.
X. Egyéb lehetséges feladatok
Fordítás.
Szakirodalmak felkutatása.
Az Alapítvány képviselete és pszichológiai tanácsadás egészségügyi, civil szervezeti és egyéb rendezvényeken.
Adminisztráció.
Telefonügyelet.
És bármi más, ami aktuálisan fontos.

Irodalom
ANTALFAI, M. (1998): A pszichoterápia bioetikai kérdései személyiségfejlődésünk transzcendentális aspektusának tükrében. Magyar Bioetikai Szemle, 4.szám, 1-9.old.
ANTALFAI, M. (2001): „Nem ijed meg saját árnyékától. Pszichoterápia. X. évf. 2001 december 425-435. oldal.
ARGELANDER, H. (1986): Az első interjú a pszichoterápiában. Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest.
ARGELANDER, H. (2006): Az első interjú a pszichoterápiában. SpringMed Kiadó, Budapest.
FONYÓ, I., PAJOR, A. (2000): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Budapest, 1.,6.,7.,8.,13. fejezet.
KAST, V. (1995): A gyász. T-Twins Kiadó, Budapest.
KORONKAI, B. (1995): A jungi pszichoterápia. IN: Koronkai, B. (1995): Tanítások tanítója. Animula Könyvkiadó, Budapest, 249-267. oldal.
PRESSING, L., SZAKÁCS, F. (ford.) (1998): Klinikai pszichológiai (pszichiátriai) interjú. IN: Mérei, F.-Szakács, F. (szerk. 1998): Pszichodiagnosztikai Vademecum. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Ajánlott irodalom
ANTALFAI, M. (2012): A női lélek útja mondákban és mesékben. Wesley János Kiadó, Budapest.
BAKÓ, T.(2004): Utak és ösvények. Életünk váltófázisai és válságai. Psycho Art, Budapest.
BAKÓ, T. (2004): Verem mélyén. Könyv a krízisről. Psycho Art, Budapest.
DEÁK, ZS.(2012): Miben különleges a jungi pszichoanalízis? Pszichoterápia, Mental Port Kft. 21.évf. 5.szám, 312-318.
HAJDUSKA, M.(2008): Krízislélektan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
JACOBI, J. (2009): C.G. Jung pszichológiája. Animus Kiadó, Budapest.
JACOBSON, G.F., HORVÁTH,K. (ford.) (1981): Kríziselmélet és kezelési stratégia; Néhány szociokulturális és pszichodinamikai szempont. IN: Buda Béla (szerk. 1981): Pszichoterápia. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 444-455. oldal.
JUNG, C. G. (2002): A pszichoterápia gyakorlata. Scolar Kiadó, Budapest.
MARMOR, J., DAVANLO, H., SIFNEOS, P. (1992): Krízis-intervenció. IN: Bakó, T., Bíró, S. (szerk. 1992): Rövid dinamikus pszichoterápia. Animula Könyvkiadó, Budapest, 137-183. oldal.
MEARNS, D., THORNE,B.(2011): A személyközpontú pszichoterápia és tanácsadás a gyakorlatban. Oriold és Társai, Budapest.
PILLING, J. (2003): Gyász. Medicina Könyvkiadó, Budapest.
SÜLE, F. (1996): A jungi mélylélektan napjainkban. GyuRó Technik Kiadó, Szokolya.
TATELBAUM, J. (1998): Bátorság a gyászhoz. Pont Kiadó, Budapest.
TRINGER, L. (1998): A gyógyító beszélgetés. HIETE, Budapest.

 

Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: E-001340/2015
LEA - Lelki Egészségvédő Alapítvány
Magánéleti, családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás
Általános információ, bejelentkezés: Mobil: 0630-350-78-23
Vonalas: 06/1 221-70-68 kedd, szerda, csütörtök11:00-14:00-ig
Email: lea.pszichologia@gmail.com
Postacím: Lelki Egészségvédő Alapítvány 1580 Budapest, Pf. 46.: Budapest